Regler för trängselskatt i Stockholm och Göteborg

Du som kör mycket bil i stan kan det vara bra att veta om vad som gäller när är det kommer till trängselskatt. Får man hem ett brev från Transportstyrelsen innebär det ofta en del kostnader. Antingen handlar det om att du ska betala trängselskatt, eller så gäller det en påminnelseavgift på en försenad trängselskattsavgift. Rätt tråkigt!

Använder du dig istället av en körjournal när du kör bil kan du hålla koll på din trängselskatt och ha möjlighet till vissa avdrag. Vi har tagit fram de regler som gäller för trängselskatt i Stockholm och Göteborg.

Vad är trängselskatt?

I Stockholm infördes trängselskatt år 2007, och i Göteborg år 2013. Om du kanske inte kör så mycket bil själv, kan det här med trängselskatt vara ett nytt uttryck. Kör du inte bil själv och behöver betala diverse kostnader är det inte självklart att man ens stöter på trängselskatt. 

En avgift som tas ut på biltrafiken kallas för trängselskatt. Är man inte en del av den är det inte något som påverkar en. Däremot kommer det att påverka dig då du kör en bil, speciellt då du kör in och ut från en storstad. Trängselskatt i Stockholm och Göteborg gäller på vissa vägar och vid vissa tidpunkter. 

Trängselskatt Stockholm tider

Beroende på var du befinner dig kan tider för trängselskatt i Stockholm variera. Det samma gäller för kostnaden – trängselskatten är olika på olika vägar och vid olika tider. Trängselskatt på Essingeleden skiljer sig alltså från trängselskatt i innerstaden. 

Man delar också upp tiderna i så kallad högsäsong och lågsäsong. Däremot gäller trängselskatten från 06.00-18.29. Här kan du klicka dig vidare för att se mer detaljerad information om vad som gäller för trängselskatt Stockholm tider och trängselskatt Stockholm priser. 

Trängselskatt Göteborg tider 

Precis som att trängselskatten i Stockholm varierar beroende på vilken väg du åker och vilken tid det gäller gör även trängselskatten i Göteborg det. I Göteborg gäller trängselskatt mellan 06.00-05.59. Här kan du läsa mer detaljerad information om vad som gäller för trängselskatt i Göteborg tider och trängselskatt i Göteborg priser. 

Varför trängselskatt?

Syftet med trängselskatt i Göteborg och Stockholm är att man med skattepengarna vill förbättra framkomligheten och miljön för biltrafiken som ska passera på vissa vägar. 

Trängselskatt ska också bidra till att förbättra och utveckla den infrastruktur som finns i städerna. Det är helt enkelt en form av skatt som bidrar till samhällets utveckling. Vanligen är stationerna för trängselskatt placerade på vägar som ofta blir tungt trafikerade. 

Vilka ska betala trängselskatt?

De som kör svenskregistrerade bilar måste betala trängselskatt. Bilar med andra registreringsnummer som inte är registrerade i vägtrafikregistret behöver alltså inte betala skatten. För att förtydliga är det då ägaren på den svenskregistrerade bilen som betalar. 

Vilka regler gäller för trängselskatt?

I och med att man som ägare av en svenskregistrerad bil måste betala trängselskatt gäller det att man har koll på vad som gäller för att göra rätt för sig. Det finns en del regler när det kommer till trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Detta är vad som gäller i båda städerna:

  • Trängselskatt ska betalas för körning som utförs måndag till fredag mellan klockan 06.00-18.29 (längre tid i Göteborg)
  • Avgiftsfria dagar för trängselskatt är helgdag, dag före helgdag och juli månad
  • Avgiften för trängselskatt varierar beroende på tidpunkt och väg – högtrafiktider under högsäsong är dyrast
  • För dig som kör bil i Stockholm kan trängselskatten per dag inte överstiga 105kr
  • Du som kör bil i Göteborg kan trängselskatten per dag inte överstiga 60kr
  • För privat körning ska trängselskatt redovisas separat

Körjorunal – håll koll på din trängselskatt

Du som kör mycket bil in och ut ur staden kan det vara väldigt svårt och rörigt att hålla koll på hur mycket trängselskatt som ska betalas. Detta är däremot viktigt att göra, inte minst om du kör bil under tjänst och har rätt att få ersättning även för trängselskatten. 

Med hjälp av en körjournal kan du både hålla koll på dina körningar och anteckna vilken trängselskatt som gäller. Kör du bil privat ska trängselskatten redovisas på ett separat papper, medan du som kör bil i tjänst (med tjänstebil eller förmånsbil) kan få ersättning för det. 

Oavsett är bra att hålla koll på trängselskatten. Dels för att den ska betalas, dels för att du har rätt till viss ersättning, och dels för att du annars riskerar att få påminnelseavgifter om du inte betalar din avgift. Trängselskatten registreras på bilen automatiskt, men kan också adderas till en körjournal. Ta hjälp av en elektronisk körjournal om det är krångligt!