Traktamente

Vad gäller för traktamente och körjournal?

Har du funderat nån gång vad som gäller för körjournaler och traktamente? Du har kommit till rätt plats. Vi har svaren!
Med en körjournal får du direkta bevis var och hur mycket din bil har körts i tjänst. Du kan sedan nyttja körjournalen för att bevisa ilka körsträckor som är avdragsgiltiga och som kan räknas i ditt traktamente.

Vad är ett traktamente?

Traktamente är en ersättning som du kan erhålla från arbetsgivaren då du kör i tjänsten. När vi pratar om traktamente så syftar vi inte bara på att du ska få en ersättning för dina resekostnader, så som flygbiljett eller körmedel.

Får du ditt traktamente godkänt kan du även få ersättning för dina ökade levnadskostnader under tjänsteresan. Det kan således handla om såväl ersättning för bostad och mat som färdmedel. Gäller detta utlandstraktamente kan riktlinjerna skilja sig beroende på typ av resa det gäller och hur mycket som berör företaget.

När kan man få ett traktamente?

Det finns skillnad i tjänsteresor och det man kan kalla för resor under arbetstimmar. Resor som är absolut nödvändiga för dig i tjänsten, det vill säga resor som du måste göra för att kunna utföra ditt arbete är det man kallar för tjänsteresor.

Om du kan bevisa att resan är i tjänsten och ge intyg på utgifter har du rätt till traktamente. Det gäller också du som anställd eller företagare fått en förfrågan om att göra en resa, exempelvis om du ska ha ett kundmöte som bara kan ske på annan plats.

Skattefritt traktamente – vad är det?

Viss typ av traktamente kan kallas för skattefritt traktamente. Det är en reseersättning för tjänsteresa, där avdragsgilla schablonbelopp inte överskrids. Är fallet så är det ersatta beloppet i traktamentet inte tillräckligt högt för att behöva beskattas.

Olika körjournaler

För många år sedan var det väldigt vanligt att för körjournaler för hand på ett papper, eller att man gjorde anteckningar i datorn. Idag är det däremot möjligt att ansluta elektronisk körjournal i din bil.

Elektronisk körjournal

Utifall en bil används av en anställd i tjänst kan denna automatiska registrering underlätta och spara väldigt mycket tid. Du slipper att själv anteckna alla körningar, exakta sträckor och mätarställningar, datum, hållpunkter, tankning, resans syfte samt uppgifter om dig själv.

Har du en sådan installerad i tjänstebilen är det alltså väldigt mycket enklare att ge klara bevis på resor som ska ge traktamente, och hur mycket ersättningen ska vara på. All beräkning och loggning sker då automatiskt och digitalt i molnet, oavsett om du kör privat eller i tjänst, för dig att använda vid behov.