Viktiga regler vid användning av körjournal

För dig som kör mycket bil i tjänsten kan det underlätta väldigt att föra en körjournal. Det finns inga direkta lagar på att körjournal måste föras, men det är sannerligen en metod som ger både den anställda och arbetsgivaren tydliga bevis på när bilen använts för tjänstebilskörning.

Däremot finns det en del regler som kan vara bra att hålla koll på för dig som ska föra körjournal – vi har samlat allt du behöver veta!

Vad är en körjournal?

En körjournal är kort och gott som en loggbok där du som bilförare ska anteckna alla körningar som görs i tjänst. I körjournalen ska du anteckna en hel del saker för att dina underlag ska räknas som giltiga. 

Det för att du sen ska ha tydliga bevis på vilka resor/ sträckor som gjorts i räkning för ditt arbete, samt vilka resor som gjorts privat. Annars finns det inget som kan bevisa vilken möjlig ersättning eller vilka avdrag du ska få för tjänstebilskörningen. Detta gäller då oavsett om du kör din privata bil, en tjänstebil eller en förmånsbil. 

När föra körjournal?

Så när är det egentligen nödvändigt att föra körjournal? Att föra körjournal är extra viktigt för de som är anställda och som har fått möjligheten att tillgå en tjänstebil eller förmånsbil. Då bör alla körningar antecknas, oavsett om de är privata eller i tjänsten, så att du kan bevisa vilka som hör till vad.

Det är också nödvändigt att föra körjournal om du själv betalar för drivmedlet vid tjänstebilskörning, samt om din arbetsgivare betalar drivmedlet för dina privata körningar. Kör du över 3000 mil i tjänst per inkomstår är det också bra att ha tydliga bevis. 

En generell regel är dock att du bör för körjournal så länge du kör en bil som du använder för körningar i tjänst. Detta gäller då oavsett om du kör med din privata bil, en företagsbil eller om du fått tillgå en tjänstebil, och oavsett om du är anställd eller egenföretagare.  

Hur föra körjournal?

Du som kör mycket bil i tjänsten kan få väldigt stor glädje och användning av din körjournal. Det samma gäller din arbetsgivare, eller Skatteverket som sen ska betala möjlig ersättning till dig. 

För att föra körjournal kan du själv välja om du vill anteckna all information på papper eller om det ska göras i datorn. Detta gör då manuellt för varje körning. Punkter som körjournalen ska innehåller är bland annat bilens mätarställning, uppgifter om dig, resans syfte och information om bilen som körts. 

Elektronisk körjournal 

Nu erbjuds en automatisk form av körjournal som utför hela jobbet åt dig – en elektronisk körjournal, vilken anses vara en godkänd metod för att föra körjournal enligt Skatteverket.

Denna inhämtar allt nödvändigt underlag, alla data och all relevant information, vilket säkerställer noggranna och korrekta dokument utan behov av manuell anteckning. Den elektroniska körjournalen kopplas till bilen och aktiveras när du är redo att köra.

Vad gäller för körjournal?

Utöver att du som bilförare själv ansvarar för att föra din körjournal, oavsett om du kör privat eller i tjänst, finns det vissa regler som avgör vad som anses vara en giltig körjournal. Det finns alltså vissa specifika punkter som ska stå med för att den ska vara godkänd som bevis. 

Det första som kan vara nödvändigt att göra för dig som för körjournal manuellt är att komplettera med diverse underlag, reseräkningar, kvitton och ytterligare dagboksanteckningar. Dessa kan förtydliga din körjournal och skapa starkare bevis. Självklart beror ju detta på hur noggrant du för körjournalen från början. 

Vad ska en körjournal innehålla?

För att din körjournal ska vara giltig krävs det också att den innehåller vissa punkter. Har du inte dessa med kan Skatteverket neka dina bevis då de inte anser att de är tillräckligt tydliga, det oavsett hur noggrann eller konsekvent du varit. Enligt skatteverket bör en körjournal innehålla det här:

  • Mätarställning vid årets början och slut
  • Bilens registreringsnummer
  • År
  • Dagens datum och bilens mätarställning vid resans början och slut
  • Antal kilometer körda per resa
  • Adress för resans början och slut
  • Syftet med resan
  • Besökta platser, företag eller personer som gjordes under resan 
  • Information/ uppgifter om dig som förare 
  • Tankningar (antal liter och pris för bränsle), reseräkningar och så vidare

Att anteckna en körjournal må kännas som en tidskrävande uppgift, speciellt om du kör mycket i tjänsten. Men faktum är att det verkligen kommer underlätta både för dig och företaget om du antecknar alla körningar väldigt noggrant med korrekta uppgifter. 

Detta även för privata körningar om du kör en tjänstebil eller förmånsbil, eller om du har en företagsbil på ditt eget företag. Att kunna bevisa vilka körningar som faktiskt är avdragsgilla då de gjorts för företagets räkning är både en trygghet och bekvämlighet för dig som anställd. 

Du har rätt att få tillgång till en bil, det vill säga en förmån, om företaget erbjuder det. Men för att allt ska bli rätt vad gäller betalningar och kostnader för dig måste du själv ansvara för att anteckna körningar. Ta hjälp av en elektronisk körjournal om det känns krångligt!